Grups de Treball

La FAVT Participa en Grups de Treball

Residències Públiques

És un col·lectiu d’entitats preocupades per la poca oferta de places per a persones dependents a residències públiques que hi ha en el nostre municipi i també als municipis del nostre entorn i la nostra comarca.

Més Informació

Per què defensem les Residències Públiques?

Petició als Partits Polítics

Comunicat de Premsa Manifestació

Comunicat sobre la Pandèmia del Covid

Participació al Dia Internacional de la Gent Gran

Veure tots els Comunicats

Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana

El Consell d’ Entitats és un espai que fa possible un procés d’ empoderament ciutadà amb la finalitat de facilitar que el conjunt d’entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la Ciutat, tenint també una interacció amb els grups polítics, el ple municipal i el govern de la Ciutat.

Després de les reunions de la comissió de democràcia del Consell amb els grups municipals,  els grups municipals de CUP, TEC, ERC I PdCat, porten conjuntament a debat la proposta de resolució  corresponent a la moció de democràcia aprovada a la sessió del Parlament Ciutadà.


Veure Darreres Actuacions: Actualitat Consell Entitats / Espai Drets

Des de la FAVT fa temps que defensem la idea que en la situació de crisi social i econòmica que afecta a amplis sectors de la població és imprescindible la defensa dels Drets Humans i socials de totes les persones. Per aquest motiu vàrem impulsar  la creació de l’Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, constituït el 27 d’octubre de 2015, i format per diverses entitats cíviques de la ciutat que tenim l’interès comú de la defensa dels drets , prenent com a referència i guia la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Mocions  aprovades al II Parlament Ciutadà i presentades al Ple Municipal

 

El primer objectiu de l’Espai és promoure la difusió, coneixement i aplicació d’aquesta carta.
L’Espai té un caràcter obert i qualsevol entitat cívica pot entrar a formar part, prèvia petició i conformitat explícita amb la citada Carta Europea.
Els criteris de l’Espai són treball en equip, prioritzant valors de Transversalitat, Cooperació, Solidaritat i Participació.

Video de La Jornada d’Aplicació dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa

Marea Blanca / PDSPT

La Plataforma, és hereva directa de les concentracions davant de la Mútua de Terrassa i té com a objectiu principal, la defensa de la sanitat pública, de qualitat i universal.

La Plataforma pretén integrar tant usuaris i professionals de la sanitat, com l’adhesió d’entitats i organitzacions ciutadanes, per això us demanem que formeu part activa de la mateixa.

Davant les greus retallades que pateix la sanitat pública, els constants atacs cap a la nostra salut, els cada cop més intents de privatitzar els serveis de salut, la ciutadania es pregunta el què podem fer i és la nostra obligació, donar una resposta clara i contundent front aquest atac a l’Estat del Benestar.

La problemàtica amb les llistes d’espera cada vegada ens afecta més. Des de la PDSPT es proposa que cada vegada que anem a Mútua, Caps u Hospitals, omplim uns fulls (3 fulls que van junts) dels quals ens quedarem el de color rosa i que portarà un segell.

Els fulls seran com aquest

 

 

Moviment per les Pensions Dignes

Aquest moviment es va formar a meitat de gener de 2018, en motiu d’una concentració espontània de protesta pel insignificant increment de 0.25 % de les pensions pel 2018, decretat pel govern de l’Estat.

A partir d’aquí, vàries entitats socials de la ciutat i ciutadans a títol individual van decidir constituir aquest moviment, i poc desprès, la FAVT vàrem decidir formar part per la nostra convicció de que les pensions és un dret que es té que defensar.

El moviment està fent reunions de forma periòdica i concentracions setmanals davant l’ajuntament de Terrassa, i manifestacions o passejades, que han estat un èxit per la gran participació.

 

Comissió Rieres

El record de la gran Riuada de 1962, en què una pluja torrencial i un mal estat dels llits de les Rieres i torrents  va causar el desbordament de les Rieres dels Arenes i del Palau  provocant centenars de víctimes en la Rambla de Egara i en els barris lindants amb la Riera dels Arenes a més de grans danys materials, segueix viu entre els veïns/as de la nostra ciutat.

La Comissió de la Riera de les Arenes i la del Palau han unit esforços per  aconseguir unes millors condicions de neteja i manteniment de les Rieres i Torrents de la Ciutat.

Projecte A-Porta

La CONFAVC juntament amb l’AV de Ca n’Anglada i la FAVT estan treballant en el projecte A-Porta,  un projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou, valoritzant aquestes competències. En definitiva, aprofitar la capacitat d’iniciativa del veïnat en benefici del seu barri.
A-porta apropa els serveis al veïnat, i lligant amb serveis socials, pretén detectar per prevenir sobre tots els aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida (la salut, la pobresa, la violència masclista, la convivència, l’habitatge, etc.).

 

Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés

Les entitats veïnals (federacions i associacions) dels municipis de Badia, Barberà del Vallès, Sabadell, Santa Perpètua i Sant Quirze del Vallès, impulsen la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, en base a les següents premisses i objectius:

  1. A més dels problemes i deficiències per les quals lluitem amb vista a millorar en les condicions de vida dels nostres/as veïns/es, barris i ciutats, hi ha determinats temes comuns d’àmbit comarcal als quals cal afrontar-les de forma col·lectiva .
  1. La veu de la ciutadania no tal sol no és tinguda en compte més enllà de trobades formals generalment estèrils i les oïdes sordes a les propostes i reivindicacions que exposem, sinó que les decisions que adopten les administracions, es fan en taules i fòrums on la participació de la societat civil no existeix (plans sociosanitaris, medi ambientals, mobilitat, aeroport de Sabadell, ….)
  1. La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès pretén ser un marc on detectar i analitzar la problemàtica que patim al territori i elaborar les propostes i reivindicacions que com a moviment veïnal considerem necessàries, utilitzant els mecanismes d’informació, diàleg, mobilització i campanyes per defensar els nostres drets i necessitats.
  1. Si bé la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, queda conformada per entitats del moviment veïnal de la comarca, neix amb la voluntat d’establir relacions amb altres moviments socials de la comarca, dedicats a problemàtica concretes en funció de la campanya que es tracti.
  1. La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès sense perjudici d’incorporar els temes que consideri necessari en funció dels contextos es planteja per abordar els problemes referents a sanitat; mobilitat-transport; residències públiques; aeroport de Sabadell; amiant; col·lector Sabadell-Barberà; etc.

Xarxa d'Economia Solidària

Amb l’impuls de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, neix la XES  i es constitueix al febrer de 2003. És una organització que defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares