Altres Entitats

La FAVT Col·labora amb Entitats

Prou Barreres

Col·laboren amb les associacions veïnals, comunitat de propietaris i ciutadania,  per promoure la plena igualtat de drets i oportunitats, mediant en la aplicació de l’ accessibilitat universal.

http://proubarreres.blogspot.com.es/

Podeu consultar els Criteris d’Accessibilitat en l’Organització d’Actes Públics a Terrassa. (Ajuntament de Terrassa) Veure

 

Iaio Flautes

Iaioflautes és una organització sorgida arran del El Moviment 15-M, també anomenat moviment dels indignats.

http://iaioflautesterrassa.blogspot.com.es/

Iaioflautes s’ha adherit al Moviment per les Pensions Dignes.

Alei

ALEI, Associació Local d’Entitats per la Inclusió, és una entitat terrassenca d’iniciativa social sense afany de lucre, nascuda al 1999 amb l’objectiu de contribuir a la inclusió socio-laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho.

    

www.alei.cat

TAS

Des d’ALEI, s’ha impulsat la constitució de La Taula d’Acció Social, amb la idea de mantenir una activitat permanent i desenvolupar les propostes i anàlisis de les entitats.

La primera jornada es va dedicar per parlar de polítiques socials amb el partits que concorren a les eleccions municipals del maig de 2023, per tal de fer un recull d’idees generals, com a punts de partida per treballar posteriorment i que siguin prou significatius per un compromís polític, com és la pobresa i exclusió social, tenint en compte els següents aspectes:

– Implementació de mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge, específiques per als diferents col·lectius vulnerables

– Planificació d’una solució definitiva, estable, realista i eficaç per a la cobertura d’altres necessitats bàsiques, com l’alimentació, higiene, roba, neteja…

– Reducció dràstica de la pobresa infantil a la ciutat amb un canvi de mirada

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares