Altres Entitats

La FAVT Col·labora amb Entitats

Prou Barreres

Col·laboren amb les associacions veïnals, comunitat de propietaris i ciutadania,  per promoure la plena igualtat de drets i oportunitats, mediant en la aplicació de l’ accessibilitat universal.

http://proubarreres.blogspot.com.es/

 

Residències Pùbliques

És un col·lectiu d’entitats preocupades per la poca oferta de places per a persones dependents a residències públiques que hi ha en el nostre municipi i també als municipis del nostre entorn i la nostra comarca.

Més Informació

Iaio Flautes

Iaioflautes és una organització sorgida arran del El Moviment 15-M, també anomenat moviment dels indignats.

http://iaioflautesterrassa.blogspot.com.es/

Iaioflautes s’ha adherit al Moviment per les Pensions Dignes.

Pla de Mobilitat del Vallés

Hi ha tres aspectes de Mobilitat destacables a la ciutat:  l’arribada dels nous autobusos adquirits per l’Ajuntament de Terrassa, la pròrroga del Servei d’autobusos urbans a Tmesa tot esperant que l’Ajuntament faci una nova licitació, i el mes destacable, l’Aprovació inicial del nou Pla de Mobilitat de Terrassa per al període 2016-2021.

Alei

ALEI, Associació Local d’Entitats per la Inclusió, és una entitat terrassenca d’iniciativa social sense afany de lucre, nascuda al 1999 amb l’objectiu de contribuir a la inclusió socio-laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho.

www.alei.cat

 

Taula de Capacitats Diverses

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació. Està formada per representants d’entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l’Ajuntament, i per serveis municipals.

 

Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres de 16 a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.com

93 789 13 97

Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa © 2017
Lloc creat per Maria Teresa Amate