Altres Entitats

La FAVT Col·labora amb Entitats

Prou Barreres

Col·laboren amb les associacions veïnals, comunitat de propietaris i ciutadania,  per promoure la plena igualtat de drets i oportunitats, mediant en la aplicació de l’ accessibilitat universal.

http://proubarreres.blogspot.com.es/

Podeu consultar els Criteris d’Accessibilitat en l’Organització d’Actes Públics a Terrassa. (Ajuntament de Terrassa) Veure

 

Iaio Flautes

Iaioflautes és una organització sorgida arran del El Moviment 15-M, també anomenat moviment dels indignats.

http://iaioflautesterrassa.blogspot.com.es/

Iaioflautes s’ha adherit al Moviment per les Pensions Dignes.

Pla de Mobilitat del Vallés

Hi ha tres aspectes de Mobilitat destacables a la ciutat:  l’arribada dels nous autobusos adquirits per l’Ajuntament de Terrassa, la pròrroga del Servei d’autobusos urbans a Tmesa tot esperant que l’Ajuntament faci una nova licitació, i el mes destacable, l’Aprovació inicial del nou Pla de Mobilitat de Terrassa per al període 2016-2021.

Alei

ALEI, Associació Local d’Entitats per la Inclusió, és una entitat terrassenca d’iniciativa social sense afany de lucre, nascuda al 1999 amb l’objectiu de contribuir a la inclusió socio-laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho.

Tenen un nou projecte “Enganchados” que podeu seguir des de els següents enllaços de la seva xarxa social:

    

Butlletí d’Alei, 3er Trimestre 2018

www.alei.cat

 

Taula de Capacitats Diverses

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació. Està formada per representants d’entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l’Ajuntament, i per serveis municipals.

 

Consell d'Entitas d'Acció Ciutadana de Terrassa

El Consell d’ Entitats és un espai que fa possible un procés d’ empoderament ciutadà amb la finalitat de facilitar que el conjunt d’entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la Ciutat, tenint també una interacció amb els grups polítics, el ple municipal i el govern de la Ciutat.

Després de les reunions de la comissió de democràcia del Consell amb els grups municipals,  els grups municipals de CUP, TEC, ERC I PdCat, porten conjuntament a debat la proposta de resolució  corresponent a la moció de democràcia aprovada a la sessió del Parlament Ciutadà.


Veure Darreres Actuacions: Actualitat Consell Entitats / Espai Drets

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97