Participació Municipal

La FAVT a l'Ajuntament

Urbanisme i Medi Ambient

Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell municipal de Medi Ambient es va constituir el 20 de gener de 2016. Els objectius d’aquest Consell són  impulsar  l’Anella verda, reduir l’emissió de gasos contaminants i el soroll, tractar el tema de la gestió l’aigua de la ciutat, implantar tecnologies noves  i  millorar el sistema de recollida selectiva de residus per donar més qualitat, incrementant entre altres coses els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.

Taula de l' Anella Verda

Anella Verda es cuida de:

 • Intentar reduir emissions de gasos contaminants i treballar en la prevenció de les efectes de la pluja torrencial.
 • Proveir d’aliments i primeres matèries  en els sectors forestal, de l’agricultura i de la ramaderia.
 • Vetllar pel patrimoni històric de la ciutat, a nivell rural de masies, camins i fonts.
 • Crear espais lliures de lleure i esbarjo, tot promovent d’educació ambiental

Comissió Tècnica Municipal de l'Aigua

La FAVT tenim un representant en la Comissió Tècnica municipal de l’aigua, sent l’única entitat social que participa en ella, ja que els altres membres són representants dels partits polítics que estan en el Ple municipal, Tècnics municipals i directius i tècnics de Mina Aigües de Terrassa, S.A., que és l’empresa que està gestionant el servei de subministrament d’aigua a la ciutat des de 1941 , fins al 9 de desembre en que ha acabat la concessió que tenia des de fa 75 anys.

Consell Editorial de l' Aigua

La naturalesa d’aquest Consell Editorial és la de constituir-se com una eina de cooperació entre el conjunt de la ciutadania i l’administració pública municipal, amb l’acompanyament i supervisió dels grups polítics amb representació en el Ple Municipal de Terrassa.

Està composat per un representant de cadascun dels grups polítics que formen part del Ple Municipal excepte el PP (que ha expressat la seva voluntat de no formar part del Consell), per tècnics municipals de diverses àrees, per representants de les entitats cíviques promotores del debat sobre l’aigua,  la Taula de l’Aigua, la FAVT i el Consell d’Entitats d’Acció Social.

Taula de Residus

Aquesta Taula, és un espai de debat i reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb la neteja, la recollida selectiva, l’ ús dels serveis municipals, de la prevenció de residus, de la gestió dels serveis,  estratègies de millora , dels costos, de les accions de sensibilització, de les taxes i bonificacions, de les normes i sancions…

Mobilitat, Via Pública i Manteniment Urbà

Comissió de Seguretat

Comissió Local de Protecció Civil

La Comissió Local de Protecció Civil és una de les que té més serveis i entitats en les seves reunions. Participen  membres de la Policia Municipal, Mossos d’esquadra, Cos nacional de Policia, Bombers, ADF, Creu Roja, CECOT,  Cambra de Comerç, Agents rurals, Voluntaris forestals, el SEM i la FAVT.

En cas d’una emergència l’ Alcalde convoca la Junta Permanent que té aquesta Comissió per adoptar mesures sense pèrdua de temps.

 

Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

Els objectius d’aquesta Comissió són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, mitjançant la presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la Nacional i els Mossos,  en què expliquen les estadístiques i casos singulars que es produeixen a la nostra ciutat, relatius a accidents, faltes i delictes.

 

Comissió de Vía Pública

Comissió Nomenclàtor

La denominació dels espais públics la pot proposar qualsevol òrgan municipal, entitat pública o privada, una agrupació de veïns o bé particulars. Es pot tramitar amb un escrit de sol·licitud a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, acompanyat dels documents que fonamentin la petició. Si la Comissió del Nomenclàtor la considera justificada, aprovarà la sol·licitud i redactarà la proposta de decret, que inclourà la definició de l’espai, la denominació i el text que cada nou rètol haurà de contenir.

 

Comissió de Mobilitat

Taula de Mobilitat de Terrassa

La Mobilitat és un tema molt important i d’interès general perquè tots ens desplacem sigui a peu, amb els transports públics o els diferents tipus de transport privat.

Per això la FAVT li dediquem una especial atenció participant, des de fa anys, en la Taula municipal de Mobilitat i en les seves Comissions, així com en Fòrums de debat ciutadà com Egara Fòrum Mobilitat.

Sanitat

Consell Municipal de Salut

Ciutadania i Benestar Social

Comissió de Benestar Social

Consell Municipal de Benestar Social

La situació social i econòmica continua sent difícil, moltes persones continuen tenint dificultats de tot tipus per subsistir, dificultats per pagar hipoteques o lloguer dels habitatges, per costejar els serveis bàsics, els medicaments i fins hi tot per comprar els aliment que necessiten. Continuem pensant que la situació és emergència social.

Ensenyament

Consell Municipal de la Cultura i les Arts

Altres Comissions en que participa la FAVT

Consum i Comerç

Taula Comarcal de Comerç

Altres

Pacte Dasig

El Pacte DASIG ha estat creat per:

 1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d’identitat de gènere com a valor a defensar des de l’entitat o institució.
 2. Reaccionar davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia.
 3. Facilitar el dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i garantint una activitat continuada al llarg de cada any.

Es treballa en els següents àmbits:

 • Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals
 • Educació
 • Salut
 • Laboral
 • Persones trans i intersexuals
 • Foment del coneixement, del respecte i de l’adaptació a la diversitat sexual i de gènere i als diferents models de família
 • Atenció especial a col·lectius LGTBIQ vulnerables (persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris)

 

Elecció Sindicatura de Greuges

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, i supervisa a aquest efecte l’actuació municipal.

 

 • 19
 •  
 •  
Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres de 16 a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.com

93 789 13 97

Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa © 2017
Lloc creat per Maria Teresa Amate