Participació Municipal

La FAVT a l'Ajuntament

Urbanisme i Medi Ambient

Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell municipal de Medi Ambient es va constituir el 20 de gener de 2016. Els objectius d’aquest Consell són  impulsar  l’Anella verda, reduir l’emissió de gasos contaminants i el soroll, tractar el tema de la gestió l’aigua de la ciutat, implantar tecnologies noves  i  millorar el sistema de recollida selectiva de residus per donar més qualitat, incrementant entre altres coses els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.

Taula de l' Anella Verda

Anella Verda es cuida de:

 • Intentar reduir emissions de gasos contaminants i treballar en la prevenció de les efectes de la pluja torrencial.
 • Proveir d’aliments i primeres matèries  en els sectors forestal, de l’agricultura i de la ramaderia.
 • Vetllar pel patrimoni històric de la ciutat, a nivell rural de masies, camins i fonts.
 • Crear espais lliures de lleure i esbarjo, tot promovent d’educació ambiental

Taula Rieres

La Taula de les Rieres es va constituïr el 28 de febrer d’aquest any,  amb la finalitat de fer un seguiment per la conservació i manteniment de les Rieres de les Arenes i del Palau. És un espai obert a la participació ciutadana, que compte amb un Pla de Treball i un calendari de reunions.

Observatori de l'Aigua de Terrassa

L’Observatori de l’Aigua es constitueix al febrer de 2019 com un organisme autònom, adscrit a l’Ajuntament de Terrassa, que té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l’aigua.

També té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal amb l’objectiu d’incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

Entre les seves funcions destaquen la presentació de propostes pel funcionament de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptes.

Qualitat democràtica i transparència

L’OAT disposarà dels seus propis recursos i tindrà un pla de treball per tirar endavant les seves funcions, en compliment dels criteris de qualitat democràtica de l’Ajuntament i de transparència que caracteritza al nou model de gestió pública de l’aigua a Terrassa.

el Reglament de l’OAT

Línies estratègiques del servei d’abastament d’aigua de Terrassa

Taula de Residus

Aquesta Taula, és un espai de debat i reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb la neteja, la recollida selectiva, l’ ús dels serveis municipals, de la prevenció de residus, de la gestió dels serveis,  estratègies de millora , dels costos, de les accions de sensibilització, de les taxes i bonificacions, de les normes i sancions…

Declaració al Ple extraordinari sobre residus  (18 de Setembre del 2018)

 

Mobilitat, Via Pública i Manteniment Urbà

Comissió de Seguretat

Comissió Local de Protecció Civil

La Comissió Local de Protecció Civil és una de les que té més serveis i entitats en les seves reunions. Participen  membres de la Policia Municipal, Mossos d’esquadra, Cos nacional de Policia, Bombers, ADF, Creu Roja, CECOT,  Cambra de Comerç, Agents rurals, Voluntaris forestals, el SEM i la FAVT.

En cas d’una emergència l’ Alcalde convoca la Junta Permanent que té aquesta Comissió per adoptar mesures sense pèrdua de temps.

 

Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

Els objectius d’aquesta Comissió són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, mitjançant la presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la Nacional i els Mossos,  en què expliquen les estadístiques i casos singulars que es produeixen a la nostra ciutat, relatius a accidents, faltes i delictes.

 

Via Pública

Comissió de Terrasses i Bars

La FAVT està present en aquesta Comissió que s’ha dedicat a acabar d’elaborar i consensuar amb els representants del  gremi d’Hostaleria  i tècnics municipals  la nova Ordenança Reguladora de les Autoritzacions de Terrasses de Bar i el seu Mobiliari.

Actualment hi ha una manca de vigilància en el compliment de les normes establertes i per tant es contemplen infraccions en molts locals destinats a terrasses i bars, com posar més taules de les que es paguen i posar la terrassa de forma fixa obstaculitzant el pas del vianant.

Taula de Mobilitat

Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa

La Mobilitat és un tema molt important i d’interès general perquè tots ens desplacem sigui a peu, amb els transports públics o els diferents tipus de transport privat.

Per això la FAVT li dediquem una especial atenció participant, des de fa anys, en la Taula municipal de Mobilitat i en les seves Comissions, així com en Fòrums de debat ciutadà com Egara Fòrum Mobilitat.

Sanitat

Consell Municipal de Salut

Es treballa per millorar la situació actual en la que es troba la Sanitat.

Ciutadania i Benestar Social

Ciutadania

Comissió Ciutadana de Transparència

El gener de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació de la Comissió Ciutadana de Transparència amb l’objectiu de realitzar l’avaluació externa de la transparència municipal com de la formulació de propostes de millora en aquest àmbit.

Les funcions són:

-Avaluar els diferents aspectes de la transparència de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic.

-Recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora.

-Participar en les sessions de la Comissió Informativa de Transparència, amb veu i sense vot.

-Totes aquelles altres que li pugui encarregar expressament la Comissió Informativa de Transparència.

Comissió d'Impuls i Seguiment del Reglament de Participació Ciutadana

L’any 2020, es va crear la Comissió d’Impuls i seguiment del Reglament de Participació Ciutadana amb representants dels diferents partits polítics, personal tècnic municipal, representants d’entitats com Creu Roja i Associació Folklòrica entre altres, i representants a nivell individual.

Aquesta Comissió té com a objectiu principal treballar en defensar els drets humans segons la Carta Europea Salvaguarda dels Drets Humans.

Al procés participatiu es convida a la participació individual de tots els ciutadans majors de 16 anys, residents a Terrassa.

Serveis Socials

Consell Municipal de Serveis Socials

La situació social i econòmica continua sent difícil, moltes persones continuen tenint dificultats de tot tipus per subsistir, dificultats per pagar hipoteques o lloguer dels habitatges, per costejar els serveis bàsics, els medicaments i fins hi tot per comprar els aliment que necessiten. Continuem pensant que la situació és emergència social.

Accedir al Reglament del Consell Municipal de Benestar Social

Capacitats Diverses i Accessibilitat

Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació. Està formada per representants d’entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l’Ajuntament, i per serveis municipals.

Altres Taules i Comissions en que participa la FAVT

Taula del Projecte "Futur de Ca n' Anglada 2030"

En data 29 d’octubre de 2018 es constitueix la Taula del projecte Futur Ca n’Anglada 2030 amb l’objectiu de fer el seguiment trimestral del desenvolupament del projecte de Futur Ca n’Anglada 2030 i renovar el Pla d’Acció bianualment. Des de la Taula es treballa en els següents micro-projectes:

  Projecte 01 “Mercat il·legal” 
  Projecte 02 “Retirada antenes”
  Projecte 03 “Referències 092”
  Projecte 04 “Esplai al carrer” 
  Projecte 05 “Casa d’oficis i servei municipal” 
  Projecte 06 “Enquesta”
  Projecte 07 “Dinamització del poliesportiu”

Habitatge

Consell Municipal d'Habitatge

L’any 2020, s’ha presentat el Reglament per la constitució del Consell Municipal d’Habitatge que estarà conformat per diferents òrgans participatius en els que hi participa el propi Ajuntament, entitats dels territori i partits polítics.

Aquest organisme permetrà implementar unes polítiques d’habitatge més participatives i transparents, donant així a la ciutadania un nou marc de reflexió i cor responsabilització vers aquestes.

Tindrà les següents funcions:

-Definir estratègies en matèria d’habitatge.

-Crear espais de debat i fer propostes en matèria d’habitatge.

-Crear espais que facilitin la col·laboració i l’intercanvi d’informació i experiències.

-Seguiment i avaluació del compliment de les polítiques d’habitatge.

Hi ha una especial preocupació per l’ocupació delictiva d’habitatges i s’està treballant també en aquest aspecte.

Altres

Pacte Dasig

El Pacte DASIG ha estat creat per:

 1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d’identitat de gènere com a valor a defensar des de l’entitat o institució.
 2. Reaccionar davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia.
 3. Facilitar el dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i garantint una activitat continuada al llarg de cada any.

Es treballa en els següents àmbits:

 • Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals
 • Educació
 • Salut
 • Laboral
 • Persones trans i intersexuals
 • Foment del coneixement, del respecte i de l’adaptació a la diversitat sexual i de gènere i als diferents models de família
 • Atenció especial a col·lectius LGTBIQ vulnerables (persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris)

Informe Valoratiu de la implementació del PACTE DASIG els anys 2016-2017

 

Sindicatura de Greuges

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, i supervisa a aquest efecte l’actuació municipal.

La FAVT i l’actual Síndic de Greuges de Terrassa, Mustapha Ben El Fassi Mezouar han signat un Conveni de Col·laboració.

 

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares