Participació Municipal

La FAVT a l'Ajuntament

Urbanisme i Medi Ambient

Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell municipal de Medi Ambient es va constituir el 20 de gener de 2016. Els objectius d’aquest Consell són  impulsar  l’Anella verda, reduir l’emissió de gasos contaminants i el soroll, tractar el tema de la gestió l’aigua de la ciutat, implantar tecnologies noves  i  millorar el sistema de recollida selectiva de residus per donar més qualitat, incrementant entre altres coses els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.

Taula de l' Anella Verda

Anella Verda es cuida de:

 • Intentar reduir emissions de gasos contaminants i treballar en la prevenció de les efectes de la pluja torrencial.
 • Proveir d’aliments i primeres matèries  en els sectors forestal, de l’agricultura i de la ramaderia.
 • Vetllar pel patrimoni històric de la ciutat, a nivell rural de masies, camins i fonts.
 • Crear espais lliures de lleure i esbarjo, tot promovent d’educació ambiental

Taula Rieres

La Taula de les Rieres es va constituïr el 28 de febrer d’aquest any,  amb la finalitat de fer un seguiment per la conservació i manteniment de les Rieres de les Arenes i del Palau. És un espai obert a la participació ciutadana, que compte amb un Pla de Treball i un calendari de reunions.

Observatori de l'Aigua de Terrassa

L’Observatori de l’Aigua es constitueix al febrer de 2019 com un organisme autònom, adscrit a l’Ajuntament de Terrassa, que té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l’aigua.

També té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal amb l’objectiu d’incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

Entre les seves funcions destaquen la presentació de propostes pel funcionament de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptes.

Qualitat democràtica i transparència

L’OAT disposarà dels seus propis recursos i tindrà un pla de treball per tirar endavant les seves funcions, en compliment dels criteris de qualitat democràtica de l’Ajuntament i de transparència que caracteritza al nou model de gestió pública de l’aigua a Terrassa.

el Reglament de l’OAT

Taula de Residus

Aquesta Taula, és un espai de debat i reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb la neteja, la recollida selectiva, l’ ús dels serveis municipals, de la prevenció de residus, de la gestió dels serveis,  estratègies de millora , dels costos, de les accions de sensibilització, de les taxes i bonificacions, de les normes i sancions…

Declaració al Ple extraordinari sobre residus  (18 de Setembre del 2018)

 

Mobilitat, Via Pública i Manteniment Urbà

Comissió de Seguretat

Comissió Local de Protecció Civil

La Comissió Local de Protecció Civil és una de les que té més serveis i entitats en les seves reunions. Participen  membres de la Policia Municipal, Mossos d’esquadra, Cos nacional de Policia, Bombers, ADF, Creu Roja, CECOT,  Cambra de Comerç, Agents rurals, Voluntaris forestals, el SEM i la FAVT.

En cas d’una emergència l’ Alcalde convoca la Junta Permanent que té aquesta Comissió per adoptar mesures sense pèrdua de temps.

 

Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

Els objectius d’aquesta Comissió són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, mitjançant la presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la Nacional i els Mossos,  en què expliquen les estadístiques i casos singulars que es produeixen a la nostra ciutat, relatius a accidents, faltes i delictes.

 

Comissió de Vía Pública

Comissió Nomenclàtor

La denominació dels espais públics la pot proposar qualsevol òrgan municipal, entitat pública o privada, una agrupació de veïns o bé particulars. Es pot tramitar amb un escrit de sol·licitud a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, acompanyat dels documents que fonamentin la petició. Si la Comissió del Nomenclàtor la considera justificada, aprovarà la sol·licitud i redactarà la proposta de decret, que inclourà la definició de l’espai, la denominació i el text que cada nou rètol haurà de contenir.

 

Comissió de Mobilitat

Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa

La Mobilitat és un tema molt important i d’interès general perquè tots ens desplacem sigui a peu, amb els transports públics o els diferents tipus de transport privat.

Per això la FAVT li dediquem una especial atenció participant, des de fa anys, en la Taula municipal de Mobilitat i en les seves Comissions, així com en Fòrums de debat ciutadà com Egara Fòrum Mobilitat.

Sanitat

Consell Municipal de Salut

Es treballa per millorar la situació actual en la que es troba la Sanitat.

Ciutadania i Benestar Social

Comissió de Serveis Socials

Consell Municipal de Benestar Social

La situació social i econòmica continua sent difícil, moltes persones continuen tenint dificultats de tot tipus per subsistir, dificultats per pagar hipoteques o lloguer dels habitatges, per costejar els serveis bàsics, els medicaments i fins hi tot per comprar els aliment que necessiten. Continuem pensant que la situació és emergència social.

Accedir al Reglament del Consell Municipal de Benestar Social

Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació. Està formada per representants d’entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l’Ajuntament, i per serveis municipals.

Altres Comissions en que participa la FAVT

Consum i Comerç

Taula Comarcal de Comerç

Constituïda l’any passat, les seves reunions es celebren a la seu del Consell Comarcal i assisteixen representants de tots els Ajuntaments del Vallès Occidental, d’entitats i Càmeres Patronals, a més de convidar a les Federacions d’Associacions de veïns de Terrassa i Sabadell.

Una novetat de gran importància és que, per primera vegada, es comença a parlar de polítiques comercials comunes i de la necessitat d’estudiar i definir, des de planificacions urbanístiques, els usos de sòl comercial i industrial ja que una adequada planificació pot reactivar l’activitat industrial a més de la comercial.

Altres

Pacte Dasig

El Pacte DASIG ha estat creat per:

 1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d’identitat de gènere com a valor a defensar des de l’entitat o institució.
 2. Reaccionar davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia.
 3. Facilitar el dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i garantint una activitat continuada al llarg de cada any.

Es treballa en els següents àmbits:

 • Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals
 • Educació
 • Salut
 • Laboral
 • Persones trans i intersexuals
 • Foment del coneixement, del respecte i de l’adaptació a la diversitat sexual i de gènere i als diferents models de família
 • Atenció especial a col·lectius LGTBIQ vulnerables (persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris)

Informe Valoratiu de la implementació del PACTE DASIG els anys 2016-2017

 

Sindicatura de Greuges

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, i supervisa a aquest efecte l’actuació municipal.

La FAVT i l’actual Síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès han signat un Conveni de Col·laboració.

Veure Conveni

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97