Federació d’ Associacions Veïnals de Terrassa

23 Associacions Veïnals Federades

Terrassa, Ciutat de Barcelona

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE TERRASSA

TRANSPARÈNCIA
Estatuts

ESTATUTS DE LA FAVT

Als Estatuts podeu veure el funcionament de la Federació

Pla de Treball

PLA DE TREBALL

Podeu Accedir al Pla de Treball en el que estem treballant actualment.

Memòria Anual

MEMÒRIA ANUAL

A la Memòria Anual presentem un recull de les tasques de la FAVT

Pressupostos

PRESSUPOST

Els Pressupostos dels que disposa la FAVT per assumir els seus costos.

Actes

ACTES

Les actes de Reunions de la Junta, el Consell Gestor i Assemblea

Balanç Econòmic

BALANÇ ECONÒMIC

El Balanç Econòmic de la FAVT presentat de forma anual

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97