Transparència

Transparència de la FAVT

La Junta Executiva de la FAVT està formada pels següents membres:

  • Presidenta, Dolores Lledó Alcalà
  • Sots-president,  Joan Vila Roura
  • Secretari, Josep Antoni Sanchez de Haro
  • Tresorer,  Miguel Hidalgo Herrería

Documents de Transparència de la FAVT

Estatuts

ESTATUTS DE LA FAVT

Als Estatuts podeu veure el funcionament de la Federació

Pla de Treball

PLA DE TREBALL

Podeu Accedir al Pla de Treball en el que estem treballant actualment.

Memòria Anual

MEMÒRIA ANUAL

A la Memòria Anual presentem un recull de les tasques de la FAVT

Pressupostos

PRESSUPOSTOS

Els Pressupostos dels que disposa la FAVT per assumir els seus costos.

Actes

ACTES

No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

Balanç Econòmic

BALANÇ ECONÒMIC

El Balanç Econòmic de la FAVT presentat de forma anual

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97