Reunions amb les AA VV

La FAVT es reuneix amb les entitats veïnals federades.

A. V. Plaça Catalunya - Escola Industrial

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares