Per poder reduir el consum energètic és important estar ben informat, per això és necessari fomentar accions com per exemple tallers o xerrades divulgatives sobre l’ estalvi energètic i el consum eficient. Hem de  cercar iniciatives per garantir el dret als subministraments. Ja podeu tornar a gaudir del programa Canal Terrassa