Adreçada a la gent gran, Llei de la dependència i Residències Públiques