ACTES

Actes

Les Actes de Reunió de la Junta FAVT

La Junta de la FAVT es reuneix com a mínim un cop al mes, normalment de forma quinzenal i més vegades si és necessari. L’objectiu és fer un seguiment de les diferents tasques que es duen a terme. En aquestes reunions es prenen decisions importants per tal de millorar les situacions socials que esdevenen a la ciutat.

Actes 2021

Darreres Actes 2020

Darreres Actes 2019

Actes d'Assemblea de la FAVT

La FAVT de forma anual celebra una Assemblea Ordinària i si escau en fa de Extraordinàries, amb totes les AVVs federades, on informa de la feina feta i es prenen decisions sobiranes.

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97