Aigua

Treballem per una gestió pública de l’aigua 

Taula de l’Aigua

El desembre de l’any 2016, del contracte de subministrament que tenia Mina des de feia 75 anys, la Taula de l’Aigua  va pronunciar públicament que el millor per Terrassa és la Gestió directa i pública de l’aigua.

Al Ple Municipal del 22 de març de 2018  es va aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei d’abastament d’aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots favorables de 20 dels 27 regidors de l’Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP), donant inici així a la darrera fase d’un procés que té que portar a la gestió 100% municipal de l’aigua de Terrassa.

La nova entitat pública, “TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL”,  va començar la seva activitat el dia 10 de desembre del 2019 que és el moment que va finalitzar la darrera pròrroga forçosa de l’Ajuntament a l’empresa concessionària, Mina d’Aigües de Terrassa.

Amb anterioritat, el Ple Municipal va aprovar els Estatuts pel qual es regeix la entitat pública i el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua.

Observatori de l’Aigua de Terrassa

Aquest espai és el nou òrgan que articularà la participació ciutadana en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’abastament d’aigua municipal de Terrassa i ho farà mitjançant la presentació de propostes,  l’elaboració d’estudis e informes,  la informació i formació de la ciutadania, i  la rendició de comptes i el control públic.

El seu funcionament serà autònom, amb el seu propi Pla de Treball, el Reglament de funcionament i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, amb caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, i amb capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel govern municipal,  en compliment dels criteris de qualitat democràtica que té establerts l’Ajuntament de Terrassa.

Està composat per una representació àmplia de la ciutadania, dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del govern de la ciutat, dels sectors consumidors d’aigua, etc.

L’Observatori es va constituir en la reunió celebrada el dia 20 de febrer de 2019, i la seva estructura de funcionament té varis nivells i esta composada pel Plenari, la Comissió Permanent, una Comissió Técnica i els Grups de Treball.

Consell Administració de Taigua

La FAVT hem presentat en  la última reunió de l’Observatori,   la nostra candidatura per participar en el Consell d’Administració de Taigua, en representació de l’Observatori, i  va ser aprovada per una amplia majoria dels presents.

Sentència a les tesis de Mina d’Aigües de Terrassa

Amb motiu del fet que un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha emès, en dates recents, una sentència favorable EN PRIMERA INSTÀNCIA a les tesis de Mina d’Aigües de Terrassa, respecte a les prorrogues forçoses i la Reversió de Béns, la TAULA DE L’AIGUA DE TERRASSA, plataforma de defensa de la gestió pública de l’aigua de la qual la FAVT formem part, ha emès un COMUNICAT que  compartim per coneixement públic de la Ciutadania.

Ressaltar que les anteriors sentències emeses fins al moment han sigut totes elles favorables a l’Ajuntament de Terrassa, i que aquesta primera sentència favorable a Mina és recurrible davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que l’Ajuntament de Terrassa ja ha anunciat que la recorrerà.

Això no representa cap aturada en el Procés d’assumir per complert la Gestió Pública de l’aigua de Terrassa per part de l’Ajuntament (recordem que Mina i l’Ajuntament de Terrassa tenen signats diversos Contractes per facilitar la transició de la gestió del Servei de Subministrament d’aigua de Terrassa que finalitzant en diferents terminis de temps que tenen un màxim de 5 anys, transcorreguts els quals totes les competències i feines han de ser municipals) però evidentment és l’inici d’un Procés judicial que pot durar molts anys si qualsevol de les dues parts, Mina o l’Ajuntament de Terrassa acaba portant el cas al Tribunal Suprem espanyol.

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares