MEMÒRIA ANUAL

Memòria Anual

Memòria Anual de la FAVT

La Memòria Anual és el recull d’afers que es fan cada any. Es contempla la participació Municipal, la col·laboració amb les entitats, les activitats en que participa la FAVT o sòn pròpies de la FAVT; és a dir, tot allò en el que treballem.

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97