ESTATUTS

Estatuts

Els Estatuts de la FAVT

Els Estatuts que tenim en vigència van ser aprovats al juny del 2012, però estem treballant per renovar-los.

Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres de 16 a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.com

93 789 13 97