Taula Síndic de Greuges i Síndica de Terrassa

Quan:
novembre 3, 2020 @ 11:30 am – 1:30 pm
2020-11-03T11:30:00+00:00
2020-11-03T13:30:00+00:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiZGRlMzAtZGRjNi00OGQ0LWFlMjYtMDAyMzVlYTRiYzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2bf668c-e05d-4e5b-84c2-74e4cc557a06%22%2c%22Oid%22%3a%2232902e7f-126b-4086-b649-07733b1fb5cb%22%7d

el servei de qualitat Democràtica disposa d’ordinadors portàtils en préstec per tal que un pugueu connectar a la citada reunió.

Els podeu sol·licitar envia’m un mail a:

JoseLuis.Linuesa@terrassa.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97