Reunió amb el Regidor Isaac Albert

Quan:
juny 25, 2020 @ 6:00 pm – 7:00 pm
2020-06-25T18:00:00+01:00
2020-06-25T19:00:00+01:00
Reunió amb el Regidor Isaac Albert

Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFmYWQzZTgtYWVmZC00M2JlLWIyZjEtNzlhYzQxNmYyY2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2bf668c-e05d-4e5b-84c2-74e4cc557a06%22%2c%22Oid%22%3a%2232902e7f-126b-4086-b649-07733b1fb5cb%22%7d

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97